zo 22 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering m.m.v. Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der Vinne
Tekst(en): Ezechiël 34: 1-10 (wederom onder voorbehoud, het alternatieve spoor is Genesis 6: 1-4) Johannes 10:

Het wordt wederom een bijzondere,muzikale dienst. Aan de dienst zal naast organist Wybe Kooijmans het Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der
Vinne haar gewaardeerde medewerking verlenen. Kamerkoor Capricciata is in 1992 opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum, nadat in 1995 de muziekschool werd opgeheven ging het koor zelfstandig verder. We zijn blij dat Capricciata bij ons in de dienst te gast is en zien uit naar hun muzikale bijdrage aan deer edienst. De lezing uit het Oude Testament is
Ezechiël 34: 1-10 (wederom onder voorbehoud, het alternatieve spoor is Genesis 6: 1-4), de evangelielezing op deze vierde paaszondag
(‘Jubilate’) is Johannes 10: 11-16. De oudkatholieke kerk noemt deze zondag ook wel ‘de zondag van de Goede Herder’. Bij ons in de Grote Kerk en als beeldmerk van onze Protestantse Gemeente een bekend beeld. De herder die lijf en ziel inzet voor de schapen. Daarover zal het dan ook in de verkondiging gaan. Allen van harte welkom in deze muzikale viering in de Grote Kerk.

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »