zo 15 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 1, 2, 3 dienst
Tekst(en):  Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24

Het is de jaarlijkse ‘1,2,3-dienst’, de dienst met één voorganger, twee organisten en drie orgels. Organisten zijn Wybe Kooijmans en onze cantor
Ike Wolters. Het is de derde zondag van Pasen, zondag Misericordia Domini (de barmhartigheid van de Heer). De lezingen zijn uit Micha 4: 1-5 . De evangelielezing is uit Johannes 21: 15-24, de indringende vraag van Jezus aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’ Bijzonder is dat de vraag drie keer klinkt, maar steeds in een toon hoger. Liefde die tenslotte verbonden wordt met leiderschap. Ik denk: een interessant thema. Allen van harte uitgenodigd de muzikale dienst in de Grote Kerk bij te wonen.
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »