zo 8 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. J.P. Schouten
Zondagsviering Doopdienst
Tekst(en): Jesaja 26: 1-6 en Johannes 20: 19-29

Voorganger zal dit keer zijn de emeritus-predikant dr. J.P. Schouten.
Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Een nieuwe toekomst is begonnen in de opstanding van Christus. De profeet Jesaja spreekt al over het toekomstperspectief dat nu in het zicht komt (Jes. 26: 1-6).‘Wij hebben een sterke stad, een stad met muren en schansen, wij hebben een sterkte stad, een stad waar de kinderen dansen…’ (zo is het berijmd in lied 175). Niet iedereen geeft zich echter meteen gewonnen aan een nieuwe toekomst. We horen vanmorgen het verhaal van Thomas, de leerling die spreekwoordelijk ‘de ongelovige’ is geworden (Johannes 20: 19-29). Er is de Heer echter veel aan gelegen om iedereen bij zijn toekomst te betrekken. En zo wordt de twijfelaar erbij getrokken: ook Thomas hoort thuis in de kring. In deze leerling zien wij de o zo menselijke aarzeling en twijfel uitgebeeld. Maar uiteindelijk zal het geloof in de opgestane Christus het winnen; voor hem kunnen mensen zich niet blijvend verschansen.
Op deze zondag ontvangen wij met vreugde een pasgeboren kind in ons midden: Willem, zoontje van Jantien en Jan-Dirk Hekma Wierda-van Leeuwen (Huizerpoortstraat 24) zal door zijn ouders in onze gemeente binnengebracht worden en de doop ontvangen. Alleen al vanwege dat feestelijke gebeuren wordt het ongetwijfeld een viering om niet te missen!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »