zo 1 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pasen
Tekst(en): Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18

Het feest van de bevrijding van de dood, het feest van het nieuwe begin, feest van het leven. Het is niet goed om slechts bij het (lege) graf stil te blijven staan, de opstanding maakt immers opstandig. Het graf vormt vooral een vertrekpunt en markeert een nieuw begin. Dat we zullen leven en anderen bij het leven betrekken! Jezus is en blijft de lévende, waar wij zijn woorden blijven naspreken en doen ‘zoals hij heeft gedaan’.
We lezen in de dienst het opstandingsevangelie in Johannes 20: 1-18, waarin het zoeken van Maria van Magdala naar haar Heer telkens weer ontroert. De lezing uit het Oude Testament is Jesaja 25: 6-9, de profetie van het feestmaal dat Bij de diensten de Eeuwige aanricht voor alle volken. Eten en drinken in overvloed, dood en verdriet bestaan niet meer. Eindelijk zien de volken Gods bedoeling met de schepping. In deze dienst zal de cantorij o.l.v. Ike Wolters haar zeer gewaardeerde medewerking verlenen, evenals onze organist Wybe Kooijmans en trompettist Edward de Bode. Even voor 10.00 beginnen we al met het zingen van paasliederen. We wensen elkaar een heel feestelijke paasviering toe!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »