zo 4 mrt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 3e zondag 40 dagentijd
Tekst(en): Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: 13-22

De zondag draagt de naam ‘oculi’, ogen. Afkomstig uit de introïtuspsalm van deze zondag, Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. De evangelielezing is uit Johannes 2:13-22, het verhaal van de tempelreiniging. De leerlingen herinneren zich de woorden van Jezus over de tempel ‘in drie dagen opwekken’ als gesproken over de tempel van zijn lichaam. Dat herinneren zij zich nadat hij is opgewekt uit de doden. Daarmee komt de tempelreiniging in het teken van de opstanding te staan. In de gemeente gaat het niet meer om de tempel als plaats van aanbidding, maar om het lichaam van Christus als gemeenschap van gelovigen. In die gemeenschap vertrouwen ze op de schrift en het woord, dat Jezus heeft gesproken. De lezing uit het Oude Testament is Exodus 20: 1-17. We zien uit naar een inspirerende 3e zondag in de 40dagentijd, als voorbereiding op Pasen.

Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

lees meer »
 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pinksteren.. Na Pinksteren..

Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Geest van God, niet te zien, wel te ervaren. Niet aan te raken of vast te houden, wel te beleven. Er wordt mooi over gesproken in Handelingen 2. Zo uitgebreid wordt zelden een wonder beschreven. Maar het blijft raadselachtig. Licht en vuur beleven de treurende volgelingen van Jezus, ze spreken zelf hun onbekende woorden en mensen verstaan hen onbekende stemmen. En er ontstaat het gevoel van eenheid met anderen rondom mooie verhalen over God.
God zelf zoekt telkens weer mensen te bereiken, ook nu. Waar zien of ervaren wij die kracht die van hem uitgaat, die kracht van het begin die ons nooit zal loslaten? Is het soms te eenvoudig: hij is in de wind, de zon, zij is in vriendelijkheid. Weten we het te benoemen, zijn we de Pinkstertaal in spreken en luisteren machtig? En zo niet, waar valt dat te leren? Staan we er nu, na weer een Pinksterfeest, meer voor open? Dat zou mooi zijn.
Ik zou wel stickers willen hebben met de opdruk: “teken van de liefde van God” en die overal opplakken waar ik de kracht van zijn/haar Geest herken. Stel dat we dat allemaal zouden doen – dat zou een heel groots en concreet teken kunnen worden. Ik begin met er in gedachten éen te plakken op jou die dit leest…
VL, 21 mei 2018
 

lees meer »