zo 28 jan 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Sneep
Zondagsviering Witte Kerk, Viering Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Psalm 111 en Marcus 1:21-28

We vieren de Maaltijd van de Heer en de Cantorij werkt mee aan de dienst. De lezing Psalm 111 wordt gezongen en gelezen. De tweede lezing is uit Marcus 1:21-28, waar we lezen hoe mensen verwonderd waren dat Jezus onderricht gaf over de Schrift als iemand die gezag bezat en niet zoals ze gewend waren van de schriftgeleerden.
De cantorij zingt o.a.
“Vruchteloos zou leven zijn” (t. Henk Jongerius/m. Chris van Bruggen):
Vruchteloos zou leven zijn als een stroom zonder water,
als een boom zonder bladeren als Gij niet de bron zou zijn.
Ademloos zou leven zijn, als een mond zonder woorden,
als een lied zonder akkoorden, Als Gij niet de stem zou zijn.
Doelloos zou ons leven zijn, als een weg zonder einde,
als een blinde zonder geleide, als Gij niet het licht zou zijn.
Zinloos zou ons leven zijn, als een kind zonder moeder,
als een mens zonder behoeder, als uw naam er niet zou zijn.


Liturgie
Preek


 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »