zo 21 jan 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Witte Kerk
Tekst(en): 1 Samuël 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20

Op de derde zondag van Epifanie lezen we het evangelie in Marcus 1: 14-20, de roeping van de eerste discipelen. Mensen worden met hun eigen gaven, talenten, en deskundigheden geroepen in dienst van de Heer. Het beeld van de ‘vissers van mensen’ laat zien, dat mensen worden gered, weggevist uit diepten vandaan, waar je als mens niet kunt leven. Dat alles heeft te maken met het evangelie van het Koninkrijk, waarin ook wij allen geroepen zijn tot díe dienst, om met eigen gaven en deskundigheid van betekenis te zijn, vissers te zijn of te worden. In het Oude Testament lezen we ook over een bijzondere roeping, die van Samuël. We lezen het in 1 Samuël 3: 1-10. Allen van harte uitgenodigd om deze dienst in de Witte Kerk mee te vieren.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »