zo 7 jan 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 55 en Marcus 1: 1-11

Zondag 7 januari is de eerste zondag van Epifanie, het feest van de openbaring van de Heer. We lezen op deze zondag traditiegetrouw het verhaal van de doop van Jezus door Johannes de doper. We lezen het in Marcus 1: 1-11, eindigend met de stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind Ik vreugde.’ In het Oude Testament lezen we Jesaja 55: 1-11, beginnend met de bekende woorden: ‘Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft’. 
Allen van harte welkom en ook om na de dienst nog even te blijven, om elkaar feestelijk en hartelijk ‘heil en zegen’ voor het jaar 2018 te wensen!
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »