zo 12 nov 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Witte Kerk Oogstdienst

12 november is het Oogstzondag. Er wordt van te voren weer veel werk verzet door vrijwilligers. De viering is in de Witte Kerk en ds. Lindenburg gaat voor. De lezingen zijn: Jesaja 48:17-20 en Mattheus 25:14-30. De lezing uit Jesaja geeft hoop, die uit Mattheus kan ons nogal in verwarring brengen. Jezus’ woorden klinken hard. Is het ook de bedoeling dat ze zo bij ons overkomen? 

Auteursrechten
Wegens de bescherming van auteursrechten plaatsen wij de liturgie zonder muziek en teksten op onze website.
De muziek en liederen kunt u vinden in het Liedboek, of anders aangegeven op de liturgie.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »