zo 5 nov 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Spreuken 9 en Mattheüs 25: 1-13

De organist tijdens de dienst is als gebruikelijk Wybe Kooijmans, aan de dienst wordt bovendien medewerking verleend door de Naarder Cantorij.
De lezing uit het Oude Testament is uit Spreuken 9, over wijsheid en dwaasheid. In het evangelie lezen we Mattheüs 25: 1-13, opnieuw over wijsheid en dwaasheid, maar dan in het verhaal dat Jezus vertelt over de wijze en dwaze meisjes, bruidsmeisjes, die wachten op de komst van de bruidegom. Zoals Jezus het verhaal vertelt, blijft het niet bij boekenwijsheid, maar heeft het alles te maken met inzicht, doorleefde kennis en een werkelijk verstaan. Allen van harte welkom in de Grote Kerk.

Auteursrechten
Wegens de bescherming van auteursrechten plaatsen wij de liturgie zonder muziek en teksten op onze website.
De muziek en liederen kunt u vinden in het Liedboek, of anders aangegeven op de liturgie

Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »