zo 6 aug 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. W.B. van de Woord
Zondagsviering
Tekst(en): Genesis 18:20-33 en Lukas 11

Ds. W.B. van de Woord zal als gastpredikant voorgaan in de dienst op deze zondag. Midden in de vakantie zullen wij in Genesis 18:20-33 lezen, dat Abraham voorbede doet voor Sodom en Gomorra. Hij gaat tot het uiterste om de Heer te bewegen vergeving te schenken ter wille van de rechtvaardigen, die er mogelijk in deze steden wonen. God zoekt niet of er ergens boosdoeners en slechteriken zijn. Dat is onbegonnen werk. Daar wemelt het van in de wereld. Nee God zoekt of er rechtvaardigen zijn en of die steun hebben aan elkaar om samen staande te blijven. Daarnaast lezen we uit Lukas 11 waar Jezus door zijn discipelen gevraagd wordt om hen te leren bidden. Want rondom het gebed hebben we – net als de leerlingen - heel wat vragen. Mag je wel om alles bidden? Is het wel reëel om te denken, dat bidden helpt? Dan leert Jezus het Onze Vader. Dat gebed dat een inspiratiebron mag zijn van al ons bidden, denken en handelen. Met elkaar hopen we een goede dienst te hebben.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Paasgroetenactie 2018 Paasgroetenactie 2018

Paasgroetenactie 2018
 
Jaarlijks schrijven gemeenteleden een (christelijk getinte) groet of wens of gebed op een kaart naar gevangenen in Nederland en in het buitenland.
Ook een kaart ter bemoediging van mensenrechten activisten en organisaties zijn heel welkom.
De stichting Eprafas, het protestantse justitiepastoraat, en Amnesty International leveren hiervoor de namen.
Tijdens de palmpasendienst of de paasdienst in de Nederlandse gevangenissen worden de kaarten uitgedeeld.
Amnesty International levert adressen aan, waarbij een christelijke wens of groet geen probleem vormt voor de verspreiding van de kaarten.
 
Voor veel extra informatie wat betreft deze actie: zie http://www.kerkinactie.nl/paasgroeten
 
In onze protestantse gemeente in Naarden zal na de dienst van 18 maart in de Grote Kerk gelegenheid zijn kaarten te schrijven met wens, groet of bede.
 
Voor de versturing zorgt de diaconie van de gemeente.
 
Komt u allen schrijven!
 

 
Avondgebed voor vrede Avondgebed voor vrede

Woensdag 28 maart 19.30 u.:  Avondgebed voor Vrede. Evenals vorige jaren is er op woensdagavond in de Goede Week een Avondgebed voor Vrede in de Mariakerk in Bussum. Het thema is dit jaar: ‘Stil staan bij het lijden’. In de week waarin wij Jezus’ verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding gedenken, willen wij ook stil staan bij het lijden van zoveel mensen in onze dagen, en samen bidden om gerechtigheid, vrede en verzoening in onze wereld.
Het Avondgebed is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede van de Raad van Kerken Naarden-Bussum in samenwerking met de  Protestantse Gemeente Naarden. Van harte aanbevolen!
Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede.
 

 
Van ziek naar beter Van ziek naar beter


Weer enkele uren per dag aan het werk! Heerlijk toch als je van ziek naar beter mag gaan. Wat een zegen, ik kan het niet anders zeggen. In ziek-zijn lijk je nl. ook jezelf kwijt te raken. Want ook al is, ik zal het even persoonlijk maken: de aandoening puur lichamelijk, mijn geest verzwakte ook. Of ik er nou zo mee bezig was, met die te herstellen aandoening? Ik dacht het niet. Het gewone leven kostte meer moeite - is dat het dan? Gisteren na 3 uur werk zó uitgeput in slaap gevallen dat ik de tuinier niet hoorde aanbellen, binnenkomen, met een elektrisch apparaat in de tuin in de weer. (Als je nu ook denkt aan Johannes 20:1-18 Maria bij het open graf – daarvoor is het nog te vroeg... )
VL, 15 maart 2018

 

lees meer ยป