zo 23 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 48: 12-22 en Matteüs 5: 17-26

Zondag 23 juli is voor velen de laatste zondag voor de zomervakantie. Ook voor mij.  Een zondag om elkaar, al is het maar voor even, gedag te zeggen en het goede te wensen onder de hoede van de Eeuwige. We lezen deze zondag in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5: 17-26, over vier mannen en hun zieke vriend. Het geloof van de vrienden speelt een beslissende rol in het verhaal. En het geloof van de vrienden krijgt in de verlamde man nieuwe kracht. Vertrouwen heeft het laatste woord. In het Oude Testament lezen we Jesaja 48: 12-22. We wensen elkaar een inspirerende dienst toe.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »