zo 23 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 48: 12-22 en Matteüs 5: 17-26

Zondag 23 juli is voor velen de laatste zondag voor de zomervakantie. Ook voor mij.  Een zondag om elkaar, al is het maar voor even, gedag te zeggen en het goede te wensen onder de hoede van de Eeuwige. We lezen deze zondag in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5: 17-26, over vier mannen en hun zieke vriend. Het geloof van de vrienden speelt een beslissende rol in het verhaal. En het geloof van de vrienden krijgt in de verlamde man nieuwe kracht. Vertrouwen heeft het laatste woord. In het Oude Testament lezen we Jesaja 48: 12-22. We wensen elkaar een inspirerende dienst toe.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »