zo 2 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Viering Heilig Avondmaal
Tekst(en): Jesaja 30:15-18 en Lucas 15:1-10

Viering van het Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel.
In de dienst aandacht voor Maarten Luther. Het is immers het Lutherjaar. 500 Jaar geleden spijkerde hij zijn stellingen ter reformatie van de rooms katholieke kerk aan de kerkdeur in Wittenberg, Duitsland. En omdat de boekdrukkunst inmiddels was uitgevonden gingen zijn vernieuwende gedachten als Twitter door de toenmalige wereld. De lezingen komen van het Luthers Leesrooster voor vandaag: Jesaja 30:15-18 en Lucas 15:1-10.
Hier gaat het over het behoud van ons geloof en God’s wens om ons terug te vinden als we verdwaald zijn. De cantorij werkt mee aan de dienst en zingt met ons o.a. het bijzondere lied 999 van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Bij de viering van het Avondmaal wordt het Tafelgebed "Die naar
mens'lijke gewoonte" van Huub Oosterhuis gesproken en gezongen. Natuurlijk vindt ook lied 898, Een vaste burcht is onze God, met woorden van Luther een plaats in de dienst.


Preek

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »