zo 2 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Viering Heilig Avondmaal
Tekst(en): Jesaja 30:15-18 en Lucas 15:1-10

Viering van het Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel.
In de dienst aandacht voor Maarten Luther. Het is immers het Lutherjaar. 500 Jaar geleden spijkerde hij zijn stellingen ter reformatie van de rooms katholieke kerk aan de kerkdeur in Wittenberg, Duitsland. En omdat de boekdrukkunst inmiddels was uitgevonden gingen zijn vernieuwende gedachten als Twitter door de toenmalige wereld. De lezingen komen van het Luthers Leesrooster voor vandaag: Jesaja 30:15-18 en Lucas 15:1-10.
Hier gaat het over het behoud van ons geloof en God’s wens om ons terug te vinden als we verdwaald zijn. De cantorij werkt mee aan de dienst en zingt met ons o.a. het bijzondere lied 999 van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Bij de viering van het Avondmaal wordt het Tafelgebed "Die naar
mens'lijke gewoonte" van Huub Oosterhuis gesproken en gezongen. Natuurlijk vindt ook lied 898, Een vaste burcht is onze God, met woorden van Luther een plaats in de dienst.


Preek

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »