zo 9 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Overstapdienst
Tekst(en): 1 Samuël 3: 1-11 en 15-20 en Lucas 5: 1-11

Zondag is de jaarlijkse overstapdienst, waarin jongeren in onze gemeente de overstap maken van de kindernevendienst naar het vervolg-jongerenwerk.
Dit jaar zijn Samuel Rebel en Elaine Butôt degene die deze overstap maken, daarom staan zij in het zonnetje.In de overstapdienst zullen we ook afscheid nemen van Ilonka Vlaszaty als (jeugd)ouderling. Ilonka is 8 jaar ouderling geweest, met veel waardering en respect zullen we Ilonka in het zonnetje zetten, in een dienst waarin jeugd en jongeren centraal staan en het thema 'een stap verder' luidt, is dit zeker voor het afscheid nemen van Ilonka als ouderling een passend moment. De lezingen zijn uit het evangelie naar Lucas 5: 1- 11, de roeping van de Simon, die Petrus zou gaan heten en de rots zou worden waarop de kerk werd gebouwd. De lezing uit het Oude Testament is de roeping van Samuël, zoals we lezen in 1 Samuël 3: 1-11 en 15-20. Het thema van de dienst is ‘een stap verder’. Die stap zal Samuël Rebel daadwerkelijk gaan maken, maar ook alle anderen (ook volwassenen) worden geroepen de stap te zetten. Allen van harte welkom!
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »