zo 9 jul 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Overstapdienst
Tekst(en): 1 Samuël 3: 1-11 en 15-20 en Lucas 5: 1-11

Zondag is de jaarlijkse overstapdienst, waarin jongeren in onze gemeente de overstap maken van de kindernevendienst naar het vervolg-jongerenwerk.
Dit jaar zijn Samuel Rebel en Elaine Butôt degene die deze overstap maken, daarom staan zij in het zonnetje.In de overstapdienst zullen we ook afscheid nemen van Ilonka Vlaszaty als (jeugd)ouderling. Ilonka is 8 jaar ouderling geweest, met veel waardering en respect zullen we Ilonka in het zonnetje zetten, in een dienst waarin jeugd en jongeren centraal staan en het thema 'een stap verder' luidt, is dit zeker voor het afscheid nemen van Ilonka als ouderling een passend moment. De lezingen zijn uit het evangelie naar Lucas 5: 1- 11, de roeping van de Simon, die Petrus zou gaan heten en de rots zou worden waarop de kerk werd gebouwd. De lezing uit het Oude Testament is de roeping van Samuël, zoals we lezen in 1 Samuël 3: 1-11 en 15-20. Het thema van de dienst is ‘een stap verder’. Die stap zal Samuël Rebel daadwerkelijk gaan maken, maar ook alle anderen (ook volwassenen) worden geroepen de stap te zetten. Allen van harte welkom!
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »