zo 25 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jeremia: 20: 7-13 en Matteüs 10: 16-33

Zoals gebruikelijk bespeelt Wybe Kooijmans het orgel, maar ook is Mariette Anceaux te gast, die hobo zal spelen. We verheugen ons opnieuw op de komst van deze uitstekende hoboïste! De lezingen zijn uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 20: 7-13 en in het evangelie lezen we Matteüs 10: 16-33. Het thema is ‘schreeuw het van de daken’. Jezus zegt: ‘wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht.’ Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen waarin je gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen we ook in de kerk. We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God de mens liefheeft. Voor de Protestantse Kerk, zeker voor de Lutherse traditie, is het een bijzondere zondag: 25 juni is de gedenkdag van de Augsburgse Confessie, één van de belijdenisgeschriften van de Lutherse Kerk en sinds de fusie tot Protestantse Kerk in Nederland óók die van onze kerk. We wensen elkaar een heel goede, inspirerende zondag toe.

 

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »