zo 11 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 6: 1-8 en Johannes 3: 1-15

Zondag Trinitatis, de zondag waarop we stil staan bij de drie-eenheid van God, de drie-eenheid vieren. Is dat geen onmogelijke opgave?
Trinitatis, drie-eenheid, is een zeldzaam abstract woord, waarbij we ons wellicht niets kunnen voorstellen. Een theologisch meesterstukje, dat van de ratio, dat ons gevoel nauwelijks raakt. Misschien helpen de lezingen om er een indruk van te krijgen.

De lezing uit het Oude Testament is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 6: 1-8. Jesaja ziet God op een hoogverheven troon en serafs die ‘heilig, heilig, heilig’ roepen. In het evangelie lezen we Johannes 3: 1-15, het verhaal over het gesprek van Jezus met Nikodemus.
Nikodemus veronderstelde alles te weten en te begrijpen, maar hij moet opnieuw geboren worden ‘uit water en geest’. Het is de Geest die levend maakt.
Allen van harte welkom!
 

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer ยป