zo 4 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pinksteren
Tekst(en): Ezechiël en Johannes 14: 27-29

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het ‘feest van de Geest’ genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard! Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het ‘talenwonder’ van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. In Handelingen 2: 1-24 daalt de Geest van God neer op de leerlingen van Jezus. Ze beginnen op luide toon te spreken, alle aanwezigen kunnen hen verstaan, elk in hun eigen taal. We lezen in het Oude Testament de profetie van Ezechiël: ‘Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooit zijt’. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 14: 27-29, ‘vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’. Met die boodschap en zegen van Jezus mogen de leerlingen op weg gaan, vol goede moed en geïnspireerd door zijn geest. Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Rebel verleent haar gewaardeerde medewerking.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

3 t/m 26 december 3 t/m 26 december

lees meer »
 
Zaterdag 16 december Zaterdag 16 december

 
Exit West Exit West

Exit West
Wat een geweldige bibliotheek is Bibliotheek Gooi en Meer toch! Goede nieuwe boeken liggen zo voor het meenemen. Waaronder deze. Wat een geweldige inkijk in het vluchtelingenbestaan. En dan in zeer aansprekende romanvorm. Je mag hem maar 1 week houden, maar dat is ook genoeg. Op 2 of 3 donkere herfstavonden onder een dekentje op de bank met dit boek. Niet 1, maar 2 of 3, want geef de inhoud ook ruimte om in jou te bezinken. De bestemmingen worden beschreven, niet de reis. Die heet hier eufemistisch een “deur”.  Je leeft mee met Nadia en Saïd en sluit het boek met goede hoop voor de mensheid en een glimlach.

VL, 9 december

 

lees meer »