zo 4 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pinksteren
Tekst(en): Ezechiël en Johannes 14: 27-29

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het ‘feest van de Geest’ genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard! Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het ‘talenwonder’ van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. In Handelingen 2: 1-24 daalt de Geest van God neer op de leerlingen van Jezus. Ze beginnen op luide toon te spreken, alle aanwezigen kunnen hen verstaan, elk in hun eigen taal. We lezen in het Oude Testament de profetie van Ezechiël: ‘Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooit zijt’. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 14: 27-29, ‘vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’. Met die boodschap en zegen van Jezus mogen de leerlingen op weg gaan, vol goede moed en geïnspireerd door zijn geest. Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Rebel verleent haar gewaardeerde medewerking.
Liturgie 04/06/2017

terug

Laatste nieuws

Blog

22 oktober 22 oktober

lees meer »
 
29 oktober 29 oktober

lees meer »
 
Diwali Diwali

Hindoes wereldwijd vieren vandaag Diwali, het feest van het licht, gewijd aan godin, Lakshmi, zij staat in het grote godenfirmament van het hindoeïsme voor voorspoed, geluk, succes, wijsheid en welvaart. Het feest benadrukt de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op het donker. Voorafgaand van het feest wordt het huis schoongemaakt, voor zover men dat al niet deed wordt een week afgezien van vlees en alcohol, mens en dier wordt versierd met kleur en nieuwe kleding of accessoires. Tijdens het feest branden er talloze lichten met als hoop dat het innerlijk van de mens verlicht mag worden en men na dit feest weer zonder zonden verder kan. Elementen van Divali doen ons denken aan ons Kerstfeest. Als u iemand kent die hindoe is en dit feest viert, wens hen een “Gelukkig Divali”, beter nog: weet u éen in goddelijk licht. Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/27/diwali-het-kleurrijke-festival-van-het-licht-a1465771
VL, 19 oktober
 

lees meer »