zo 4 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pinksteren
Tekst(en): Ezechiël en Johannes 14: 27-29

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het ‘feest van de Geest’ genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard! Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het ‘talenwonder’ van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. In Handelingen 2: 1-24 daalt de Geest van God neer op de leerlingen van Jezus. Ze beginnen op luide toon te spreken, alle aanwezigen kunnen hen verstaan, elk in hun eigen taal. We lezen in het Oude Testament de profetie van Ezechiël: ‘Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooit zijt’. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 14: 27-29, ‘vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’. Met die boodschap en zegen van Jezus mogen de leerlingen op weg gaan, vol goede moed en geïnspireerd door zijn geest. Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Rebel verleent haar gewaardeerde medewerking.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018



 

lees meer »