zo 4 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Pinksteren
Tekst(en): Ezechiël en Johannes 14: 27-29

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het ‘feest van de Geest’ genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard! Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het ‘talenwonder’ van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. In Handelingen 2: 1-24 daalt de Geest van God neer op de leerlingen van Jezus. Ze beginnen op luide toon te spreken, alle aanwezigen kunnen hen verstaan, elk in hun eigen taal. We lezen in het Oude Testament de profetie van Ezechiël: ‘Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooit zijt’. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 14: 27-29, ‘vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’. Met die boodschap en zegen van Jezus mogen de leerlingen op weg gaan, vol goede moed en geïnspireerd door zijn geest. Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Rebel verleent haar gewaardeerde medewerking.
Liturgie 04/06/2017

terug

Laatste nieuws

Column


Christendom & Islam - boeken Christendom & Islam - boeken

De Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio zette zich jarenlang in voor de dialoog tussen christenen en moslims. In het verlaten klooster Deir Mar Moussa in Syrië stichtte hij in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Mensen van over de hele wereld, katholieken, protestanten, hindoe's, boeddhisten èn moslims vonden er inspiratie tijdens hun culturele en spirituele zoektocht. Hij schreef het fascinerende boek “Uit liefde voor de Islam”. Warm aanbevolen!
 

lees meer »
 

Lutherjaar 2017 - het Gooi Lutherjaar 2017 - het Gooi

Viering van 500 jaar Luther.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi zal op twee momenten speciale aandacht besteden aan dit bijzondere Lutherjaar. Lees meer!

lees meer »