zo 20 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg en ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Genesis 11:1-9 en Handelingen 2: 1-24.

De Cantorij zingt met en voor ons mooie Pinksterliederen. Waaronder het lied ”Daal liefdesvuur, daal neer” uit de bundel “Liefste lied van overzee” en uit het Liedboek het mooie lied uit Iona (lied 701) “Zij zit als een vogel”. De teksten brengen ons bij spraakverwarring: het verhaal van Babel staat in Genesis11:1-9, het verhaal van Pinksteren in Handelingen 2: 1-24.
Weet u welkom.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »