zo 10 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 2e zondag van de Advent
Tekst(en): Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-7

2e zondag van de Advent,hebben we een bijzondere dienst, op de ‘dag van de rechten van de mens’. Ook in de dienst staan we daarbij stil. Deze zondag hebben we de ‘preek van de leek’ voor het eerst, door ons gemeentelid Lydia Heuveling van Beek. ‘Preek van de leek’ doet eigenlijk tekort aan wat ons voor ogen staat. Het gaat er juist om iemands kracht en talenten voor het voetlicht te brengen.
Persoonlijk en als gelovig mens liggen de mensenrechten haar na aan het hart. Daarom zal Lydia de preek verzorgen, ds. Lennart Heuvelman is de liturg in deze dienst.
De lezingen zijn Genesis 1: 1-5, Johannes 1: 1-7, twee lezingen over de schepping, de kracht van het woord en maken van licht. De derde lezing bevat delen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. U bent allen van harte uitgenodigd de dienst in de Grote Kerk bij te wonen en met elkaar stil te staan bij de rechten van de mens in bijbels opzicht.
Liturgie
Lekenpreek mensenrechten
Een kort filmpje: 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer »