zo 25 jun 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Jeremia: 20: 7-13 en Matteüs 10: 16-33

Zoals gebruikelijk bespeelt Wybe Kooijmans het orgel, maar ook is Mariette Anceaux te gast, die hobo zal spelen. We verheugen ons opnieuw op de komst van deze uitstekende hoboïste! De lezingen zijn uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 20: 7-13 en in het evangelie lezen we Matteüs 10: 16-33. Het thema is ‘schreeuw het van de daken’. Jezus zegt: ‘wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht.’ Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen waarin je gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen we ook in de kerk. We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God de mens liefheeft. Voor de Protestantse Kerk, zeker voor de Lutherse traditie, is het een bijzondere zondag: 25 juni is de gedenkdag van de Augsburgse Confessie, één van de belijdenisgeschriften van de Lutherse Kerk en sinds de fusie tot Protestantse Kerk in Nederland óók die van onze kerk. We wensen elkaar een heel goede, inspirerende zondag toe.

 

terug

Laatste nieuws

Blog

Paasgroetenactie 2018 Paasgroetenactie 2018

Paasgroetenactie 2018
 
Jaarlijks schrijven gemeenteleden een (christelijk getinte) groet of wens of gebed op een kaart naar gevangenen in Nederland en in het buitenland.
Ook een kaart ter bemoediging van mensenrechten activisten en organisaties zijn heel welkom.
De stichting Eprafas, het protestantse justitiepastoraat, en Amnesty International leveren hiervoor de namen.
Tijdens de palmpasendienst of de paasdienst in de Nederlandse gevangenissen worden de kaarten uitgedeeld.
Amnesty International levert adressen aan, waarbij een christelijke wens of groet geen probleem vormt voor de verspreiding van de kaarten.
 
Voor veel extra informatie wat betreft deze actie: zie http://www.kerkinactie.nl/paasgroeten
 
In onze protestantse gemeente in Naarden zal na de dienst van 18 maart in de Grote Kerk gelegenheid zijn kaarten te schrijven met wens, groet of bede.
 
Voor de versturing zorgt de diaconie van de gemeente.
 
Komt u allen schrijven!
 

 
Avondgebed voor vrede Avondgebed voor vrede

Woensdag 28 maart 19.30 u.:  Avondgebed voor Vrede. Evenals vorige jaren is er op woensdagavond in de Goede Week een Avondgebed voor Vrede in de Mariakerk in Bussum. Het thema is dit jaar: ‘Stil staan bij het lijden’. In de week waarin wij Jezus’ verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding gedenken, willen wij ook stil staan bij het lijden van zoveel mensen in onze dagen, en samen bidden om gerechtigheid, vrede en verzoening in onze wereld.
Het Avondgebed is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede van de Raad van Kerken Naarden-Bussum in samenwerking met de  Protestantse Gemeente Naarden. Van harte aanbevolen!
Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede.
 

 
Van ziek naar beter Van ziek naar beter


Weer enkele uren per dag aan het werk! Heerlijk toch als je van ziek naar beter mag gaan. Wat een zegen, ik kan het niet anders zeggen. In ziek-zijn lijk je nl. ook jezelf kwijt te raken. Want ook al is, ik zal het even persoonlijk maken: de aandoening puur lichamelijk, mijn geest verzwakte ook. Of ik er nou zo mee bezig was, met die te herstellen aandoening? Ik dacht het niet. Het gewone leven kostte meer moeite - is dat het dan? Gisteren na 3 uur werk zó uitgeput in slaap gevallen dat ik de tuinier niet hoorde aanbellen, binnenkomen, met een elektrisch apparaat in de tuin in de weer. (Als je nu ook denkt aan Johannes 20:1-18 Maria bij het open graf – daarvoor is het nog te vroeg... )
VL, 15 maart 2018

 

lees meer »