Fake news?

Fake news?

Pinksteren ‘fake news’? In de bijbel wordt het mooi verwoord: “Op de hoofden van zijn leerlingen zetten zich vurige tongen neer en zij begonnen iedereen in hun omgeving te vertellen in hun eigen taal.” Daarmee ontvingen wij Zijn vermogen tot het liefhebben van de ander. De ander niet alleen aan te spreken, maar ook werkelijk te verstaan. Op die manier bezien betekent het met Pinksteren dus ‘vol aan de bak’!

Immers, de ander werkelijk willen verstaan betekent er vol voor de ander willen zijn. En daar raken we weer de grond van het christendom: “Kan ik er zoals Jezus volledig ‘zijn’ voor de ander?” En dat is niet alleen de ander in mijn eigen, vertrouwde omgeving. Het gaat ook om al die mensen, die ik niet ken.

Durf ik iedere dag een stap vooruit te zetten in die onbekende, soms ook angstaanjagende wereld en daar die ander op te zoeken en te helpen? Wil ik mij inspannen om met een open oor en ‘open mind’ die ander te ontvangen, voor die ander te zorgen? In de wereld van vandaag een fikse opdracht. Pinksteren is dus allerminst ‘fake news’!

Ik wens je dan ook gezegende dagen.
Paul Eykenduyn – vz. Diaconie
 

terug
 

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer ยป