do 29 juni 2017

Gesprekskring Film & Religie

Locatie: 
 Annacentrum
Tijdstip: 
 20.00 uur

De laatste avond alweer dit seizoen van de gesprekskring ‘Film & Religie’!

Wij bekijken binnen deze kring een aantal eigentijdse films, waarin religieuze thema’s een belangrijke rol spelen of zelfs ‘de rode draad’ vormen. Thema’s als schuld en verzoening, films ook waarin de worsteling met of de waarde van geloof en kerk tot uitdrukking komt of zelfs het belangrijkste thema is.

Let op: Onze films zijn geen zogenaamde ‘bijbelse geschiedenis-films’ dus, waarin bij voorbeeld het leven van Mozes of van Jezus chronologisch in beeld wordt gebracht. Dat dus zeker niet!

Na het zien van de film of documentaire is er gelegenheid tot gesprek onder leiding van ds. Heuvelman. Belangstelling? Het is belangrijk dat je je tijdig tevoren aanmeldt. Dat kan via email Locatie: Benedenzaal van het Annacentrum.

Programma:
19.45 uur is er inloop met koffie en thee
20.00 uur start film
Na de film (en ook tijdens een korte pauze) is er een hapje en een drankje.

Deze laatste avond: ‘Heaven on earth’, de opvolger van de filmhit 'As it is in Heaven'.Wij verheugen ons op je komst.
Ds. Lennart Heuvelman

terug
 


Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

 
ZOEKTOCHT
NAAR
GEïNSPIREERD LEVEN
 
ONTHOUD DE DATUM|SAVE THE DATE
GEMEENTE-AVOND OP
WOENSDAG 27 JUNI 2018
WITTE KERK  20.00 – 22.00 UUR
PERSOONLIJKE UITNODIGING VOLGT
 
 

 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pasen..... Na Pasen.....

Na Pasen zou het leven anders kunnen zijn. Niet meer opstandig, maar opgestaan. Niet meer in lichamelijke pijn maar in een hemels lichaam. Niet meer in donker maar in licht. Zo deed de goddelijke mens Jezus het ons ooit voor.
Een bericht kan je leven veranderen. Is dit zo’n bericht? Het heeft alles in zich van nepnieuws en toch hebben veel mensen het als waar aangenomen. Velen zijn er ook creatief mee geweest. Voor de éen is het letterlijke verhaal datgene wat vreugde en leven brengt, voor de ander is het de ruimte die het verhaal biedt om zelf met God in gesprek te gaan.
Die goddelijke mens leefde het leven voor, maar niet in het schimmige of verborgene. Hij brak het dode in het leven open. Dat het nieuws van zijn opstanding ons goed mag doen.
VL, 10 april 2018 

lees meer ยป